Social media and new technology - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word / phrase to fill the gap. Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal / frása cuí chun na bearnaí a líonadh.

Is maith liom mo ríomhaire a úsáid chun __________.

2

Cuirim thart fá caoga _____ ar mo ghuthán póca gach lá.

3

Inné, _____ scannán maith ar mo tháibléad.

4

Tá a lán _____ ag baint leis an teicneolaíocht nua.

5

Níor chóir labhairt le _____ ar líne.

6

Bíonn mo chairde i gcónaí _____ ar an ríomhaire.

7

Caithim a lán ama _____ ag caint le mo chairde.

8

Is féidir _____ a íoslódáil ón idirlíon.

9

Is maith le déagóirí pictiúir _____ lena ngutháin.

10

Bíonn a lán _____ ar líne, go háirithe ar na meáin shóisialta.