Buaidh a’ chogaidh aig an taigh: gnìomhachas agus an eaconamaidh test questions

1

Dè bh’ ann an Sgainneal nan Sligean?

2

Càit a bheil a’ chuid as motha de dhiut ga fhàs?

3

Dè an % de bhiadh a bhathas a’ dèanamh ann am Breatainn ann an 1914?

4

An dèidh a’ chogaidh, dè na margaidean mach-bhathair traidiseanta nach robh ann tuilleadh do dh’iasgach Bhreatainn?

5

Dè bh’ ann an Achd nan Croitearan 1886?

6

Cuin a chuir an riaghaltas an gnìomh Achd Tuineachadh an Fhearainn?

7

Dè sheall cunntas-sluaigh 1931 a thaobh àireamh-sluaigh Alba?

8

Sna 1920an bha obair ann an gàrraidhean-iarainn na h-Alba air lùghdachadh. Dè an % de lùghdachadh a bh’ ann?

9

Dè an % de na fùirneisean ann an Alba a bha air dùnadh ann an 1927?

10

Cia mheud duine a bha ag obair ann an gnìomhachas a’ ghuail an dèidh a’ chogaidh?