Buaidh a' chogaidh aig an taigh - gnìomhachas agus an eaconamaidh

Dealbh de loidhne-t–m air aê chuspair Aê Chiad Chogadh M…r, Buaidh aê chogaidh aig an taigh: gn–omhachas