Noson Nerth

Mae llawer o Fwslimiaid hefyd yn dathlu digwyddiadau ym mywyd y Proffwyd Muhammad. Er enghraifft, mae’r Noson Nerth, sydd hefyd yn cael ei galw’n Laylat ul-Qadr, yn dathlu’r noson tua diwedd Ramadan pan dderbyniodd y Proffwyd Muhammad y Qur'an.

Mae’r digwyddiad hwn yn bwysig iawn i Fwslimiaid gan fod Muhammad wedi derbyn y datguddiad cyntaf o’r Qu'ran gan yr angel Jibril ar y noson hon, ac mae Muhammad yn cael ei ystyried fel sêl y proffwydi. Mae hyn yn golygu mai Muhammad yw’r proffwyd olaf.

Noson Nerth yw un o’r digwyddiadau pwysicaf yn hanes y grefydd Fwslimaidd. Yn ystod y cyfnod cyn Noson Nerth, mae Mwslimiaid yn cofio’r adeg y derbyniodd Muhammad y Qur'an drwy fwy o ymroddiad crefyddol, er enghraifft:

  • treulio llawer mwy o amser yn y mosg (am hyd at ddeg diwrnod cyn y dathliad)
  • darllen mwy o’r Qur'an
Move on to Test
next