Materion cydraddoldeb (Iddewiaeth) test questions

1

Beth yw’r prif wahaniaeth rhwng Iddewiaeth Uniongred ac Iddewiaeth Ddiwygiedig?

2

Ym mha draddodiad Iddewig y mae dynion a menywod yn eistedd ar wahân i addoli?

3

Pwy sy’n cynnau’r canhwyllau ar ddechrau’r Shabbat?

4

Pa fudiad Iddewig sydd ddim yn caniatáu i fenyw gael ei hordeinio yn rabbi?

5

Beth yw rhagfarn?

6

Beth yw gwahaniaethu?

7

Pam mae Iddewon yn credu bod pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw?

8

Pa un o’r canlynol sy’n cael ei ystyried yn rôl menyw mewn Iddewiaeth?

9

Pa un o’r rhain dydy menyw ddim yn cael ei wneud mewn unrhyw fath o Iddewiaeth?

10

Pa un o’r canlynol sy’n wahanol i ddynion a menywod mewn Iddewiaeth?