Dynion a menywod mewn awdurdod

Mae rôl dynion a menywod mewn awdurdod yn gallu amrywio rhwng y mudiadau Uniongred a Diwygiedig. Y prif wahaniaeth rhwng y ddau yw:

  • mudiadau Uniongred – dim ond dynion sy’n gallu cael eu hordeinio i fod yn rabbi ac arwain yr addoli
  • mudiadau Diwygiedig – mae gan ddynion a menywod hawl i gyflawni rôl rabbi

Er bod menywod yn cael eu hordeinio fel rabbi mewn Iddewiaeth Ddiwygiedig, mae rhai pethau o hyd nad oes ganddyn nhw hawl i’w gwneud, er enghraifft cael eu cyfrif yn y minyan.

Mae gwahaniaethau eraill mwy cyffredinol rhwng dynion a menywod mewn Iddewiaeth, er enghraifft dydy rhai o’r mitzvot (rheolau) ddim yn berthnasol i fenywod.

Er enghraifft, does dim rhaid i fenywod wisgo’r tallith (siôl weddïo) neu tefillin (blychau lledr bach). Rôl menywod hefyd yw cyflawni rhai o’r dyletswyddau crefyddol, er enghraifft dechrau Shabbat.

curriculum-key-fact
Dydy Iddewon Uniongred ddim yn caniatáu i fenyw gael ei hordeinio yn rabbi, ond mae Iddewon Diwygiedig yn caniatáu hynny.
Question

Disgrifia rôl menywod mewn Iddewiaeth.

Mae menywod yn cael eu hystyried yn gyfartal â dynion gan y rhan fwyaf o Iddewon oherwydd mae’r Torah yn dweud bod pob bod dynol, yn ddyn ac yn fenyw, wedi cael ei greu yn gyfartal ar ddelwedd o Dduw. Dydy dynion ddim yn cael eu hystyried yn fwy pwysig na menywod, ond mae ganddyn nhw rôl wahanol. Mewn Iddewiaeth Uniongred, rôl menywod yw gofalu am y cartref a magu’r plant. Mae gan fenywod rôl grefyddol hefyd, er enghraifft dechrau Shabbat. Mae rhai pethau dydy menywod ddim yn cael eu gwneud mewn Iddewiaeth Uniongred, er enghraifft dydy merch ddim yn gallu cael ei hordeinio yn rabbi. Mae Iddewon Diwygiedig yn fwy goddefgar ynglŷn â hyn. Mae rhai pethau nad oes gan fenywod hawl i’w gwneud yn y mudiad Uniongred na’r mudiad Diwygiedig, er enghraifft cymryd rhan yn y minyan.

Move on to Test
next