Dynion a menywod wrth addoli

Mae rhai gwahaniaethau yn y ffordd mae Iddewon Uniongred ac Iddewon Diwygiedig yn addoli.

Addoli

Yn y traddodiad Uniongred, dynion sy’n arwain yr addoli. Maen nhw’n credu mai rôl y fenyw yw gofalu am y cartref a’r teulu, sy’n cael ei ystyried yr un mor bwysig â rôl y dynion.

Er bod Iddewon Diwygiedig yn credu bod gan ddynion a menywod rôl fwy cyfartal wrth addoli, mae rhai pethau dydy menywod ddim yn cael eu gwneud, er enghraifft:

  • arwain rhai rhannau o’r gwasanaeth
  • gwasanaethu fel barnwr
  • cael eu cyfrif yn y minyan

Trefniadau eistedd

Gwahaniaeth arall rhwng addoli Uniongred ac addoli Diwygiedig yw’r trefniadau eistedd ar gyfer dynion a menywod. Mewn traddodiadau Uniongred bydd menywod yn eistedd mewn rhan wahanol o’r synagog i'r dynion. Mae hyn yn helpu i sicrhau nad yw’r addolwyr yn tynnu sylw ei gilydd. Mae’n eu helpu i ganolbwyntio ar y gwasanaeth.

Mewn traddodiadau Diwygiedig, mae dynion a menywod yn eistedd gyda’i gilydd yn y synagog.

Gwahaniaethu

Er bod gan ddynion a menywod rôl wahanol mewn Iddewiaeth, mae’n bwysig egluro nad ydyn nhw’n gweld hyn fel gwahaniaethu. Dydy Iddewiaeth ddim yn cefnogi gwahaniaethu, oherwydd mae’r Torah yn dweud bod dynion a menywod wedi cael eu creu yn gyfartal ar ddelwedd o Dduw.

Mae’n bwysig dweud hefyd bod rhai Iddewon Uniongred yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd er mwyn i fenywod allu addoli yr un fath â dynion.

Question

Beth yw ystyr y term 'rôl'?

Mae’r term rôl yn cyfeirio at safle unigolyn, ei statws, neu’r cyfrifoldebau neu’r dyletswyddau y mae’n eu cyflawni mewn cymdeithas. Un enghraifft yw rôl y rabbi, sy’n arwain seremonïau crefyddol.