Pam defnyddio band eang?

Mae’r rhan fwyaf o bobl y Deyrnas Unedig yn defnyddio band eang i gael mynediad i’r rhyngrwyd gan ei fod yn llawer cyflymach na’r dulliau eraill. Mae cysylltiad band eang yn caniatáu i dudalennau gwe llawn nodweddion (rhai sy’n cynnwys llawer o graffigau, fideos, sain, animeiddiadau ac yn y blaen) gael eu llwytho i lawr yn gyflym. Mae hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr lwytho ffeiliau mawr (fel ffeiliau cerddoriaeth neu glipiau fideo) i lawr yn gyflym. Mae cysylltiadau rhyngrwyd cyflymach hefyd yn lleihau’r amser y mae’n ei gymryd i’r dudalen newydd ymddangos ar ôl i ti glicio ar gyswllt.

Mae’r amseroedd llwytho i lawr yn cael eu cyfrifo ar sail yr amser llwytho i lawr damcaniaethol cyflymaf ar gyfer pob cysylltiad.

Cymharu cyflymder llwytho i lawr cysylltiadau 2Mbit, 20Mbit, 8Mbit a 56K.

Mae ISPs yn hysbysebu cyflymder drwy ddweud 'hyd at', er enghraifft, 'hyd at 8 Mb'. Mae hyn yn golygu mai’r cyflymder mwyaf y byddi di’n ei gael yw 8 Mb ond nad wyt ti’n debygol o gael cyflymder o 8 Mb drwy’r adeg.