Cysylltiadau digidol

ADSL

Mae ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) yn darparu cyflymder cysylltu o hyd at 24 Mbps ac yn defnyddio llinell ffôn i dderbyn a thrawsyrru data.

Dyfeisiau sydd eu hangen er mwyn cwblhau cysylltiad digidol â’r rhyngrwyd.

Mae’r cyflymder ar gyfer trawsyrru data yn dibynnu ar nifer o ffactorau:

  • Cafodd llinellau ffôn eu cynllunio i gludo signalau llais – nid data. Gall ansawdd signalau amrywio o’r naill linell i’r llall, ac er nad yw hynny’n effeithio ar signalau llais, mae’n effeithio ar ddata sy’n cael eu trawsyrru.
  • Mae’r pellter rhwng dy gartref a’r gyfnewidfa ffôn yn effeithio ar pa mor gyflym y mae data’n cael eu trawsyrru. Y pellter mwyaf ar gyfer technoleg ADSL yw 4 km. Mae’n bosibl na fydd y dechnoleg yn gweithio os yw’r pellter yn fwy na hyn.

Mae angen modem/llwybrydd ADSL er mwyn cael mynediad i ryngrwyd band eang dros ADSL. Fel arfer mae hyn yn cael ei ddarparu gan yr ISP.

Mae’n dal yn bosibl gwneud galwadau ffôn tra mae’r cyfrifiadur wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd.

Cebl

Nid yw cwmnïau cebl yn defnyddio llinellau ffôn traddodiadol i ddarparu mynediad i ryngrwyd band-eang. Mae ganddyn nhw eu rhwydwaith eu hunain, cyfuniad o gebl copr cyfechelog a chebl ffibr-optig.

Oherwydd eu seilwaith pwrpasol gall cwmnïau cebl ddarparu cyflymder o hyd at 50 Mbps – sy’n llawer cyflymach na’r cyflymder ADSL mwyaf sydd ar gael (24 Mbps).

Mae angen modem/llwybrydd cebl er mwyn cael mynediad i ryngrwyd band-eang dros gebl. Bydd yn cael ei ddarparu gan yr ISP fel arfer.

Nid yw’r llinell ffôn yn cael ei defnyddio felly byddi’n dal i allu gwneud a derbyn galwadau ffôn.