Cysylltu â’r rhyngrwyd

Er mwyn cysylltu â’r rhyngrwyd mae angen y canlynol:

Esboniad o’r dyfeisiau sydd eu hangen i gysylltu â’r rhyngrwyd.

Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP)

Mae ISPs yn darparu mynediad i’r rhyngrwyd. Rhai o’r ISPs mwyaf cyffredin yw Sky, Virgin a BT, ond mae llawer mwy. Mae’r rhan fwyaf yn cynnig yr un pecyn sylfaenol o fynediad i’r rhyngrwyd, ebost cyfeiriadau a gofod gwe.

Mae angen porwr gwe er mwyn gweld tudalennau gwe. Y porwyr gwe sy’n cael eu defnyddio amlaf yw Internet Explorer a Firefox. Bydd gan bob porwr nifer o nodweddion tebyg sy’n dy helpu i ddefnyddio’r we, er enghraifft:

  • botymau ymlaen ac yn ôl i symud rhwng tudalennau
  • ffolder hanes sy’n storio manylion tudalennau gwe rwyt ti wedi ymweld â nhw yn ddiweddar
  • botwm stop os yw tudalen yn cymryd gormod o amser i lwytho
  • opsiynau ffefrynnau a nod tudalen er mwyn storio tudalennau rwyt ti’n ymweld â nhw’n aml
  • opsiynau i dorri, copïo, gludo, cadw ac argraffu rhannau o dudalennau gwe

Bydd cysylltiad â’r rhyngrwyd naill ai’n analog neu’n ddigidol. Mae’n bwysig gwybod y gwahaniaeth rhwng y ddau a deall pa dechnolegau maen nhw’n eu defnyddio.