Rhwydwaith seren

Mewn rhwydwaith seren mae gan bob dyfais ar y rhwydwaith ei chebl ei hun sy’n cysylltu â both neu switsh. Mae both yn anfon pob pecyn o ddata i bob dyfais, tra mae switsh yn anfon pecyn o ddata i’r ddyfais gyrchfan yn unig.

Esboniad o gysylltiad rhwydwaith seren.Rhwydwaith seren, lle mae dyfeisiau wedi’u cysylltu â both neu switsh canolog

Manteision ac anfanteision rhwydwaith seren

Manteision rhwydwaith seren yw:

  • mae’n ddibynadwy iawn – os bydd un cebl neu ddyfais yn methu bydd y lleill i gyd yn dal i weithio
  • mae’n cynnig perfformiad da gan na all gwrthdrawiadau data ddigwydd

Anfanteision rhwydwaith seren yw:

  • mae’n gostus i’w osod gan fod angen mwy o gebl ar gyfer y rhwydwaith hwn (mae cebl rhwydwaith yn ddrud)
  • mae angen caledwedd ychwanegol (bothau neu switshys) sy’n ychwanegu at y gost
  • os bydd both neu switsh yn methu, ni fydd gan unrhyw un o’r dyfeisiau sydd wedi’u cysylltu ag ef gysylltiad rhwydwaith