Rhwydwaith bws

Mewn rhwydwaith bws mae pob gweithfan, gweinydd ac argraffydd wedi’i gysylltu ag un cebl (y bws). Ym mhob pen i’r cebl mae terfynell wedi’i gosod er mwyn atal signalau rhag adlewyrchu’n ôl i lawr y bws.

Esboniad o gysylltiad rhwydwaith bws.Rhwydwaith bws, yn cysylltu nifer o weithfannau, gweinyddion ac argraffyddion

Manteision ac anfanteision rhwydwaith bws

Mantais rhwydwaith bws yw:

  • mae’n rhad i’w osod, a does dim angen llawer o gebl

Anfanteision rhwydwaith bws yw:

  • os na fydd y prif gebl yn gweithio, neu os caiff ei ddifrodi, ni fydd unrhyw ran o’r rhwydwaith yn gweithio
  • wrth i fwy o weithfannau gael eu cysylltu bydd perfformiad y rhwydwaith yn arafach oherwydd gwrthdrawiadau data
  • mae pob gweithfan ar y rhwydwaith yn "gweld" yr holl ddata sydd ar y rhwydwaith – mae hyn yn risg o ran diogelwch