Manteision ac anfanteision rhwydweithiau

Manteision

 • Mae rhannu dyfeisiau, er enghraifft argraffyddion, yn arbed arian.
 • Mae cael un drwydded (meddalwedd) ar gyfer safle yn debygol o fod yn rhatach na phrynu nifer o drwyddedau ar wahân.
 • Mae’n bosibl rhannu ffeiliau yn hawdd rhwng defnyddwyr.
 • Gall defnyddwyr rhwydwaith gyfathrebu drwy ebost a negesydd sydyn.
 • Mae diogelwch yn dda – yn wahanol i beiriannau unigol ni all defnyddwyr weld ffeiliau defnyddwyr eraill.
 • Mae’n hawdd gwneud copi wrth gefn o ddata gan fod y data i gyd yn cael eu storio ar y gweinydd ffeiliau.

Anfanteision

 • Gall prynu’r cebl rhwydwaith a’r gweinyddion ffeiliau fod yn gostus.
 • Mae rheoli rhwydwaith mawr yn dasg gymhleth. Mae angen hyfforddiant ac fel arfer mae angen cyflogi rheolwr rhwydwaith.
 • Os bydd y gweinydd ffeiliau’n torri ni fydd modd mynd at y ffeiliau sydd arno. Mae’n bosibl y byddai’r ebost yn gweithio o hyd os yw ar weinydd ar wahân. Bydd modd defnyddio’r cyfrifiaduron o hyd ond ni fyddant wedi’u cysylltu.
 • Gall firysau ymledu i gyfrifiaduron eraill mewn rhwydwaith cyfrifiadurol.
 • Mae perygl o hacio, yn enwedig â rhwydweithiau ardal eang. Mae angen gweithdrefnau diogelwch er mwyn atal camddefnydd o’r fath, er enghraifft mur gwarchod.