Beth alli di ei wneud ar y rhyngrwyd?

Mae’n bosibl gwneud llawer o bethau ar y rhyngrwyd, gan gynnwys:

 • pori drwy wefannau
 • anfon a derbyn ebyst
 • edrych am ffeiliau cyfryngau a’u llwytho i lawr, er enghraifft ffeiliau Mp3 neu fideo
 • gwylio fideo sy’n cael ei ffrydio, er enghraifft BBC iPlayer, YouTube ac yn y blaen
 • edrych faint o arian sydd gennyt yn dy gyfrif banc a gwneud taliadau
 • prynu nwyddau o siopau ar-lein
 • gweld deunydd addysgol o Amgylchedd Rhith Ddysgu (VLE - Virtual Learning Environment) dy ysgol
 • creu, storio, golygu a rhannu dy ddogfennau gan ddefnyddio rhaglenni gwe, er enghraifft Google Docs
 • rhyngweithio â ffrindiau ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, er enghraifft Bebo, MySpace, Facebook ac yn y blaen
 • ysgrifennu blog
 • ymuno â fforymau a thrafod pynciau sydd o ddiddordeb i ti gyda phobl eraill sy’n rhannu’r un diddordebau
 • chwarae gemau gyda ffrindiau
 • anfon negeseuon sydyn at deulu a ffrindiau
 • rhannu ffotograffau a fideos
 • cwblhau dosbarthiadau tiwtorial di-dâl yn ymwneud â llawer o wahanol bynciau
Chwe gliniadur â gwahanol dudalennau gwe ar agor, er enghraifft ffrydio fideo, bancio, siopa, llwytho i lawr, blogio a bancio.