Y pellter rhwng dau bwynt

Gelli di ddefnyddio Theorem Pythagoras hefyd i ganfod y pellter rhwng dau bwynt:

Llinellau cymesuredd polygon rheolaidd

Canfod pellter gyda Theorem Pythagoras

Mae A wedi ei leoli yn x=2 y=1, a B wedi ei leoli yn x=5 y=5.

Move on to Test
next