Canfod hyd ochr arall

Gelli di ddefnyddio Theorem Pythagoras hefyd i ganfod hyd ochr arall heblaw’r hypotenws, os wyt ti’n gwybod hyd yr hypotenws a’r drydedd ochr.

Question

Canfydda hyd \({YZ}\) yn gywir i \({1}\) lle degol.

Triongl ongl sgwâr BPR

\[{YZ}^{2} + {7}^{2} = {8}^{2}\]

\[{YZ}^{2} + {49} = {64}\]

Tynna \({49}\) o’r ddwy ochr

\[{YZ}^{2} = {15}\]

Canfydda ail isradd y ddwy ochr

\({YZ} = {3.9}~cm\) (i \({1}\) ll. d.).