Canfod hyd ochr arall

Gelli di ddefnyddio Theorem Pythagoras hefyd i ganfod hyd ochr arall heblaw’r hypotenws, os wyt ti’n gwybod hyd yr hypotenws a’r drydedd ochr.

Question

Canfydda hyd {YZ} yn gywir i {1} lle degol.

Triongl ongl sgwâr BPR

{YZ}^{2} + {7}^{2} = {8}^{2}

{YZ}^{2} + {49} = {64}

Tynna {49} o’r ddwy ochr

{YZ}^{2} = {15}

Canfydda ail isradd y ddwy ochr

{YZ} = {3.9}~cm (i {1} ll. d.).