Adlewyrchiad mewnol cyflawn tonnau

1

Pa un o'r canlynol sy'n amod sydd ei hangen er mwyn i adlewyrchiad mewnol cyflawn golau ddigwydd ar y ffin rhwng gwydr ac aer?

2

Beth sy'n newid i achosi i blygiant ddigwydd?

3

Pa un o'r diagramau canlynol yw'r diagram cywir o lwybr golau'n cael ei adlewyrchu'n fewnol yn gyflawn mewn ffibr optegol?

4

Cyfrifa'r amser mae ffibr optegol yn ei gymryd i drawsyrru signal isgoch dros bellter o 400 km (cofia fod isgoch yn rhan o'r sbectrwm electromagnetig ac yn teithio ar fuanedd o 3 × 108 m/s).

5

Beth mae endosgopeg yn ei ddefnyddio?

6

Sut mae tonnau'n symud pan mae adlewyrchiad mewnol cyflawn yn digwydd?

7

Pa un o'r diagramau isod sy'n dangos llwybr golau sy'n taro'r ffin rhwng gwydr ac aer ar ongl sy'n fwy na'r ongl gritigol?

8

Pa un o'r canlynol sy'n un o fanteision defnyddio ffibrau optegol yn hytrach na lloerenni i gyfathrebu dros bellter hir?

9

Pa un o’r gweithdrefnau canlynol sy’n defnyddio ffibrau optegol?

10

Pan mae golau'n taro ffin gwydr i aer ar ongl sy'n fwy na'r ongl gritigol, pa fath o adlewyrchiad sy'n digwydd?