Yr amodau ar gyfer adlewyrchiad mewnol cyflawn

Pan mae golau'n teithio i mewn i gyfrwng gwahanol, mae buanedd y golau'n newid ac mae'r golau'n plygu (am fwy o wybodaeth cer i Nodweddion tonnau).

Pan mae golau'n teithio o gyfrwng mwy dwys, ee golau, i gyfrwng llai dwys, ee aer, mae buanedd y golau'n cynyddu ac mae'r golau'n plygu oddi wrth y normal. Mae'r ongl blygiant yn fwy na'r ongl drawiad.

Mae’r diagram yn dangos y golau'n plygu o wydr i mewn i aer.

Diagram o olau’n plygu o wydr i’r aer gan ddangos wrth i ongl drawiad gynyddu, mae ongl blygiant hefyd yn cynyddu.

Wrth i'r ongl drawiad gynyddu, mae'r ongl blygiant hefyd yn cynyddu. Ar ongl drawiad benodol, bydd y golau'n plygu 90 gradd ac yn teithio ar hyd y ffin rhwng y ddau gyfrwng. Enw’r ongl drawiad hon yw’r ongl gritigol.

Mae maint yr ongl gritigol yn amrywio mewn gwahanol ddefnyddiau, ond mae'n ddefnyddiol gwybod ei bod hi tua 42 gradd mewn gwydr. Cei di dy atgoffa o'r ffaith hon yn yr arholiad.

Mae'r diagram hwn yn dangos golau'n taro'r ffin rhwng y gwydr a'r aer ar ongl sy'n hafal i'r ongl gritigol.

Diagram o olau’n plygu o wydr i’r aer. Mae’r golau’n taro’r ffin aer-gwydr ar ongl sy’n cyfateb i’r ongl gritigol ac yn teithio ar hyd y ffin rhwng y gwydr a’r aer.

Os yw'r ongl drawiad yn cael ei chynyddu eto, fel ei bod hi'n fwy na'r ongl gritigol, bydd y golau'n cael ei adlewyrchu'n fewnol yn gyflawn.

Diagram o olau’n plygu o wydr i’r aer. Mae ongl drawiad yn fwy na’r ongl gritigol, felly mae’r golau’n cael ei adlewyrchu’n fewnol yn llwyr.

Dyma'r amodau sydd eu hangen ar gyfer adlewyrchiad mewnol cyflawn:

  • rhaid bod y golau'n teithio o gyfrwng mwy dwys i mewn i gyfrwng llai dwys (hy gwydr i aer)
  • rhaid bod yr ongl drawiad yn fwy na'r ongl gritigol