Sluagh test questions

1

Ainmich an taisbeanair leasachaidh eaconamach.

2

Dè am mìneachadh airson reat-breith?

3

Dè am fear dhiubh seo a tha na fheart fiosaigeach a tha a' toirt buaidh air dùmhlachd-sluaigh?

4

Cò dhe na leanas nach eil na fhactar daonna a tha a' toirt buaidh air dùmhlachd-sluaigh?

5

Carson a tha àireamh-sluaigh an t-saoghail a' fàs cho luath?

6

Carson a tha reat-breith ìosal ann an dùthchannan leasaichte?

7

Carson a tha reat-breith àrd ann an dùthchannan fo leasachadh?

8

Carson a tha reat-bàis ìosal ann an dùthchannan leasaichte?

9

Carson a tha reat-bàis nas àirde ann an dùthchannan fo leasachadh?

10

Dè chanadh tu mun àireamh-sluaigh ann an dùthchannan fo leasachadh?