Dwysedd amlder

Mae histogram yn cael ei lunio fel siart bar ond, yn aml, mae lled y barrau’n anghyfartal. Arwynebedd y bar sy’n dweud wrthyn ni beth yw’r amlder mewn histogram, nid ei uchder.

curriculum-key-fact
Yn hytrach na phlotio amlder ar yr echelin-y, rydyn ni’n plotio’r dwysedd amlder. I gyfrifo hwn, rwyt ti’n rhannu amlder grŵp â’i led.

Enghraifft

Edrycha ar y tabl canlynol:

Tabl pum colofn gyda 2 res yn dangos 'Amser a gymerwyd (t eiliad)' ac 'Amlder'.

Er mwyn llunio histogram i gynrychioli’r data hyn, rhaid i ni ganfod y dwysedd amlder ar gyfer pob grŵp.

Os edrychwn ni ar y grŵp cyntaf, gwelwn fod ganddo amlder o 4 a lled o 20, gan fod 20 - 0 = 20.

\text{Dwysedd amlder = amlder ÷ lled y grŵp}

= 4 ÷ 20

= 0.2

Felly mae angen i ni lunio bar sy’n mynd o 0 i 20 ar yr echelin- \text{x} ac i fyny at 0.2 ar yr echelin- \text{y}.

Gan edrych ar yr ail grŵp, mae gennyn ni amlder o 9 a lled o 15.

\text{Dwysedd amlder = amlder ÷ lled y grŵp}

= 9 ÷ 15

= 0.6

Felly mae angen i ni lunio bar sy’n mynd o 20 i 35 ar yr echelin- \text{x} ac i fyny at 0.6 ar yr echelin- \text{y}.

Drwy wneud cyfrifiadau tebyg ar gyfer y grwpiau sy’n weddill, cawn:

Tabl gyda phum colofn a 4 rhes yn dangos ‘Amser a gymerwyd (t eiliad)’, ‘Amlder’, ‘Lled’ a ‘Dwysedd amlder’.

Drwy blotio’r data hyn, bydd ein histogram yn edrych fel hyn:

Histogram wedi ei labelu â 'Dwysedd amlder' ar yr echelin-y ac 'Amser a gymerwyd (t eiliad)’ ar yr echelin-x.
Question

Llunia histogram ar gyfer y data canlynol:

Tabl gyda phum rhes a dwy golofn wedi eu labelu ag 'Arian a wariwyd (£)' ac 'Amlder'.

Yn gyntaf, rhaid i ni gyfrifo’r dwysedd amlder ar gyfer pob grŵp trwy rannu’r amlder â lled y grŵp.

Tabl gyda phum rhes a thair colofn wedi eu labelu ag 'Arian a wariwyd (£)', 'Amlder' a 'Dwysedd amlder'.

Gallwn nawr lunio ein histogram:

Histogram wedi ei labelu â 'Dwysedd amlder' ar yr echelin-y ac 'Arian a wariwyd (£)' ar yr echelin-x.