Newid testun fformiwla

Weithiau mae angen ad-drefnu’r fformiwla i ganfod y gwerth rwyt ti’n chwilio amdano.

Arwynebedd cylch ( {A}) ydy \pi{r}^{2}.

Felly, {A} = \pi{r}^{2}.

Mae hyn yn ddefnyddiol os ydyn ni’n gwybod radiws y cylch ac eisiau gwybod yr arwynebedd. Ond beth os ydyn ni'n gwybod arwynebedd y cylch, ac eisiau canfod y radiws?

Rydym angen fformiwla sy’n rhoi {r} = (rhyw fynegiad yn {A}). Fe gawn ni hyn drwy ad-drefnu’r fformiwla {A}=\pi{r}^{2} fel hyn:

{A} = \pi{r}^{2}
Dechreua drwy rannu’r ddwy ochr â \pi. \frac{A}{\pi}= {r}^{2}
Wedyn canfydda ail isradd y ddwy ochr. \sqrt{\frac{A}{\pi}}={r}
Tro’r fformiwla o gwmpas i’w gwneud yn haws ei darllen. {r}=\sqrt{\frac{A}{\pi}}

Mae’r fformiwla wedi ei had-drefnu. Dywedwn nawr mai {r} ydy testun y fformiwla.

Question

Y fformiwla ar gyfer canfod cylchedd cylch: {C} = {2}\pi{r}

Ad-drefna’r fformiwla fel mai {r} ydy’r testun.

{C} = {2}\pi{r}, felly rhanna’r ddwy ochr â {2}\pi

\frac{C}{2\pi}={r}

neu, {r}=\frac{C}{2\pi}

Question

Y fformiwla ar gyfer trosi’r tymheredd mewn ^\circ{F} i'r tymheredd mewn ^\circ{C} ydy: {c}=\frac{{5}({f}-{32})}{9}

Ad-drefna’r fformiwla hon er mwyn trosi’r tymheredd mewn ^\circ{C} i’r tymheredd mewn ^\circ{F} (fel mai {f} ydy’r testun).

{c}=\frac{{5}({f}-{32})}{9}

{9c}={5}({f}-{32}) [lluosi â {9}]

\frac{9c}{5}={f}-{32} [rhannu â {5}]

\frac{9c}{5}+{32}={f} [adio {32}]

neu, {f}=\frac{9c}{5}+{32}

Move on to Test
next