Newid testun fformiwla

Weithiau mae angen ad-drefnu’r fformiwla i ganfod y gwerth rwyt ti’n chwilio amdano.

Arwynebedd cylch (\({A}\)) ydy \(\pi{r}^{2}\).

Felly, \({A} = \pi{r}^{2}\).

Mae hyn yn ddefnyddiol os ydyn ni’n gwybod radiws y cylch ac eisiau gwybod yr arwynebedd. Ond beth os ydyn ni'n gwybod arwynebedd y cylch, ac eisiau canfod y radiws?

Rydym angen fformiwla sy’n rhoi \({r} = \)(rhyw fynegiad yn \({A}\)). Fe gawn ni hyn drwy ad-drefnu’r fformiwla \({A}=\pi{r}^{2}\) fel hyn:

\[{A} = \pi{r}^{2}\]
Dechreua drwy rannu’r ddwy ochr â \[\pi\]. \[\frac{A}{\pi}= {r}^{2}\]
Wedyn canfydda ail isradd y ddwy ochr.\[\sqrt{\frac{A}{\pi}}={r}\]
Tro’r fformiwla o gwmpas i’w gwneud yn haws ei darllen.\[{r}=\sqrt{\frac{A}{\pi}}\]

Mae’r fformiwla wedi ei had-drefnu. Dywedwn nawr mai \({r}\) ydy testun y fformiwla.

Question

Y fformiwla ar gyfer canfod cylchedd cylch: \({C} = {2}\pi{r}\)

Ad-drefna’r fformiwla fel mai \({r}\) ydy’r testun.

\({C} = {2}\pi{r}\), felly rhanna’r ddwy ochr â \({2}\pi\)

\[\frac{C}{2\pi}={r}\]

neu, \({r}=\frac{C}{2\pi}\)

Question

Y fformiwla ar gyfer trosi’r tymheredd mewn \(^\circ{F}\) i'r tymheredd mewn \(^\circ{C}\) ydy: \({c}=\frac{{5}({f}-{32})}{9}\)

Ad-drefna’r fformiwla hon er mwyn trosi’r tymheredd mewn \(^\circ{C}\) i’r tymheredd mewn \(^\circ{F}\) (fel mai \({f}\) ydy’r testun).

\[{c}=\frac{{5}({f}-{32})}{9}\]

\({9c}={5}({f}-{32})\) [lluosi â \({9}\)]

\(\frac{9c}{5}={f}-{32}\) [rhannu â \({5}\)]

\(\frac{9c}{5}+{32}={f}\) [adio \({32}\)]

neu, \({f}=\frac{9c}{5}+{32}\)

Move on to Test
next