Llunio fformiwlâu

Poster cyflwyno i fformiwlâu

Mae’r hysbyseb yn dweud mai cost parti ydy \pounds{50} plws \pounds{5} y person. Felly beth fyddai cost parti i {10} person?

Y gost fyddai \pounds{50}+({10}\times\pounds{5})=\pounds{50}+\pounds{50}=\pounds{100}

Question

Beth fyddai cost parti i {20} person?

\pounds{50}+({20}\times\pounds{5})=\pounds{50}+\pounds{100}=\pounds{150}

Sut mae cyfrifo'r gost os nad wyt ti’n gwybod faint o bobl fydd yn dod i’r parti?

  • Galwa nifer y bobl yn {n}
  • Y gost i {10} o bobl ydy \pounds{50}+({10}\times\pounds{5})=\pounds{100}
  • Y gost i {20} o bobl ydy \pounds{50}+({20}\times\pounds{5})=\pounds{150}
  • Felly y gost i {n} o bobl ydy \pounds{50}+({n}\times\pounds{5})=\pounds{50}+\pounds{5n}=\pounds{5}({10+n})

Gyda’r fformiwla hon gelli di ganfod cost parti i unrhyw nifer o bobl.

Rho gynnig ar y cwestiwn nesaf i weld a fedri di ddefnyddio {n} mewn mynegiad arall.

Question

Mae Alwena’n {12} mlwydd oed. Beth fydd ei hoed hi ymhen {n} blynedd?

Ymhen {n} blynedd bydd ei hoed wedi cynyddu {n}. Felly bydd ei hoed {n} yn fwy nag ar hyn o bryd.

Ei hoed fydd {12} + {n} mlwydd oed.

Gwiria dy ateb. Ymhen {1} flwyddyn bydd hi’n {13}. Os rhown {1} i mewn ar gyfer gwerth {n} fe gawn ni {12} + {1} = {13}. Felly mae hynny’n gywir.

Ymhen deng mlynedd bydd hi’n {22}, ac mae rhoi {n} = {10} yn rhoi {oed} = {12} + {10} = {22}.

Felly mae'n debyg bod y fformiwla yn gywir.