A' toirt-air-falbh bho àireamh àicheil

Tha e furasta àireamh dhearbhte a thoirt-air-falbh bho àireamh àicheil ma leanas tu an riaghailt seo:

- a - b = - (a + b)

Eisimpleir

- 2 - 3

Tòisich aig -2 agus theirig sìos 3.

Number line spanning minus 5 to plus 4

Question

- 11 - 4

Number line spanning minus 15 to minus 11

Tòisich aig -11 agus theirig sìos 4.

'S e am freagairt -15.

Question

- 4 - 5

Number line spanning minus 9 to minus 4

'S e am freagairt - 9.

Question

- 19 - 2

Number line spanning minus 21 to minus 19

'S e am freagairt -21.