Creadigedd ac arloesi test questions

1

Beth yw meddwl yn greadigol?

2

Beth yw ystyr arloesi?

3

Beth yw arloesi chwyldroadol?

4

Pa un o’r rhain sy’n enghraifft o arloesi esblygiadol?

5

Wrth feddwl am syniadau newydd, beth mae gwneud cysylltiadau yn ei olygu?

6

Pa nodweddion sydd angen eu hystyried mewn dadansoddiad SWOT?

7

Beth yw cymysgedd marchnata?

8

Beth yw pris premiwm?

9

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o gyfryngau digidol?

10

Beth yw mantais defnyddio offer marchnata sy’n seiliedig ar y cyfryngau traddodiadol?