Offer marchnata

Mae nifer o wahanol offer sy’n cael eu defnyddio er mwyn marchnata cynnyrch:

  • y cyfryngau traddodiadol
  • y cyfryngau digidol
  • y cyfryngau cymdeithasol
  • eitemau hyrwyddo

Y cyfryngau traddodiadol

Dwylo merch yn dewis cylchgronau oddi ar silff mewn archfarchnad

Byrddau posteri, baneri, papurau newydd, cylchgronau, radio a theledu ac ati.

Manteision - mae’n bosibl targedu nifer fawr o bobl ac mae rhai o’r technegau yn gallu apelio at fwy nag un o’r synhwyrau, ee gweld a chlywed wrth wylio’r teledu.

Anfanteision - mae’r cyfryngau traddodiadol yn gallu bod yn ddrud iawn ac mewn rhai achosion nid yw pobl yn talu llawer o sylw, ee hysbyseb ar y radio.

Y cyfryngau digidol

Merch yn siopa ar-lein gyda thabled

Mae hyn yn golygu defnyddio technoleg meddalwedd cyfrifiadur er mwyn targedu cwsmeriaid. Mae’r dulliau yn cynnwys optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata drwy ddyfeisiau symudol a hysbysebion ar-lein rhyngweithiol.

Manteision - mae’r dechnoleg hon yn gallu bod yn soffistigedig, ac mae’n bosibl ei defnyddio er mwyn canfod data penodol am gwsmeriaid unigol.

Anfanteision - efallai na fydd gan bob cwmni arbenigwyr mewnol, felly gall hwn fod yn ddewis drud.

Y cyfryngau cymdeithasol

Eiconau cyfryngau cymdeithasol ar sgrin ffôn

Blogio, trydar, postio ar-lein, rhannu, rhwydweithio, pinio, rhoi nod tudalen, rhannu cyfryngau a gwneud sylwadau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest ac YouTube.

Manteision - mae hwn yn ddewis cost isel ac mae’n bosibl ei ddefnyddio er mwyn datblygu perthnasoedd ar-lein rhyngweithiol gyda chwsmeriaid posibl.

Anfanteision - mae’r cyfryngau cymdeithasol yn gallu bod yn orlawn, ac o ganlyniad, gallai fod yn anodd i gwmni sefyll allan.

Eitemau hyrwyddo

Deunyddiau papur ac eitemau marchnata di-frand eraill ar fwrdd

Llyfrynnau, cardiau busnes a nwyddau fel beiros, cylchau allweddi, bagiau ac ati.

Manteision - mae’n bosibl eu defnyddio er mwyn datblygu ymwybyddiaeth o’r brand ac maent yn hawdd i’w cynhyrchu a’u dosbarthu.

Anfanteision - nid oes llawer o le i roi negeseuon ar y rhan fwyaf o eitemau hyrwyddo. Os yw’r eitem o ansawdd gwael, gallai hyn wneud drwg i’r busnes.

Enghraifft bywyd go iawn

Meddylia am gwmni Cadbury a’u Creme Eggs – yr wyau siocled mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae gan Cadbury strategaeth farchnata arbennig, sy’n golygu mai dim ond rhwng Ionawr ac Ebrill bob blwyddyn mae’r wyau’n cael eu gwerthu. Pwrpas hyn yw targedu marchnad y Pasg, yr adeg pan mae rhai pobl yn arfer rhoi wyau siocled yn anrhegion.

Mae Cadbury yn hyrwyddo’r wyau drwy hysbysebion yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r hysbysebion yn cael eu cynllunio i atgoffa cwsmeriaid am y cynnyrch er mwyn iddynt eu prynu. Mae’n ymddangos bod y strategaeth farchnata yn gweithio - mae dros 500 miliwn o Creme Eggs yn cael eu gwerthu bob blwyddyn.

Llun agos o Creme Egg gan gwmni Cadbury ar ôl tynnu’r papur i ffwrdd
Move on to Video
next