Marchnata dy syniad

Gall meddwl yn greadigol olygu:

  • datblygu ffordd o feddwl am rywbeth
  • newid y ffordd mae rhywun arall yn edrych ar rywbeth

Mae’r negeseuon sy’n cael eu cyfathrebu drwy dechnegau marchnata yn aml iawn o ganlyniad i waith meddwl creadigol helaeth.

Beth yw technegau marchnata?

Dulliau o hyrwyddo nwyddau a gwasanaethau yw technegau marchnata. Mae’r dulliau hyn yn gallu:

  • cyfathrebu gwybodaeth
  • ysgogi diddordeb cwsmeriaid
  • cymell pobl i brynu

Un o rolau adran farchnata mewn cwmni yw gwneud defnydd effeithiol o ddulliau marchnata er mwyn cyflawni nodau ac amcanion busnes.

Mae’n bwysig iawn meddwl am y neges mae angen ei chyflwyno, ac ystyried pwy yw'r gynulleidfa darged.

Weithiau, bydd busnesau yn defnyddio cyfuniad o dechnegau er mwyn cynyddu’r tebygolrwydd bydd y neges arfaethedig yn cyrraedd y gynulleidfa darged.