Y cymysgedd marchnata

Ar ôl i syniad gyrraedd y cam arloesi, bydd angen ystyried cymysgedd marchnata y syniad.

Os nad yw anghenion cwsmeriaid yn cael eu diwallu, fydd y syniad ddim yn llwyddo yn y cam arloesi.

Mae’r cymysgedd marchnata sylfaenol yn cynnwys pum elfen.

Siart swigod y Cymysgedd Marchnata â changhennau ar gyfer y 5 elfen; Pris, Cynnyrch, Hyrwyddo, Pobl, Lleoliad.