Dadansoddiad SWOT

Bydd gwneud dadansoddiad SWOT yn dy helpu i weld pa syniadau mae hi’n werth eu datblygu ar gyfer y cam arloesi.

Acronym yw SWOT o’r geiriau Saesneg Strengths (cryfderau), Weaknesses (gwendidau), Opportunities (cyfleoedd) a Threats (bygythiadau).

  • Cryfderau – nodweddion sy’n rhoi mantais.
  • Gwendidau – nodweddion sy’n anfantais o gymharu â rhai eraill.
  • Cyfleoedd – nodweddion mae hi’n bosibl cymryd mantais ohonynt.
  • Bygythiadau – nodweddion a allai achosi problemau.

Mae’n bosibl nodi cryfderau a gwendidau ar gyfer syniad, proses, cynnyrch, gwasanaeth, person neu fusnes.

Mae cyfleoedd a bygythiadau yn ffactorau allanol a allai effeithio ar yr elfennau hyn.