Syniadau creadigol ac arloesol

Mae meddwl yn greadigol yn ffordd o ddatblygu syniadau newydd.

Gallai syniadau creadigol gynnwys:

  • dyfeisio rhywbeth newydd
  • dyfeisio ffordd newydd o wneud rhywbeth
  • datblygu ffordd newydd o feddwl am rywbeth
  • newid y ffordd mae rhywun arall yn edrych ar rywbeth

Meddwl yn greadigol

Mae meddwl yn greadigol yn ddefnyddiol iawn, oherwydd mae’n ffordd o wella cynnyrch, prosesau a gwasanaethau. Mae’n golygu bod modd lleihau costau cynhyrchu, creu cynnyrch a gwasanaethau newydd, neu eu gwella.

Enghraifft bywyd go iawn un

Dechreuodd gwasanaeth tacsi Uber o ganlyniad i feddwl yn greadigol. Roedd sefydlwyr y cwmni yn methu cael tacsi ar y stryd, felly dyma feddwl am syniad syml – pwyso botwm a chael reid.

Dyn ifanc yn dal ffôn ac yn galw tacsi Uber

Enghraifft bywyd go iawn dau

Dynes yn bwyta brecwast yn y gegin ac yn siarad ar ei ffôn clyfar

Lansiodd cwmni Sharp yr Aquos Crystal newydd yn 2014 gan dorri tir newydd ym maes technoleg ffonau symudol. Y ffôn hwn oedd y ffôn cyntaf i gael sgrin ymyl-i-ymyl a thechnoleg sgrin sy’n dirgrynu.

Roedd y dechnoleg hon yn golygu bod y sgrin yn dirgrynu pan oedd mewn cysylltiad â’r glust ac yn trosglwyddo sŵn, yn wahanol i seinydd arferol.

Arloesi

Mae arloesi yn cyfeirio at y broses o droi syniad yn gynnyrch, neu wasanaeth sy’n creu gwerth.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid gallu ail-greu’r cynnyrch am gost dderbyniol, a bod yn rhaid i’r cynnyrch fodloni angen penodol.

Gall arloesi fod yn esblygol neu’n chwyldroadol.

  • Mae arloesi esblygol yn digwydd pan fydd syniadau’n cael eu creu o ganlyniad i newidiadau mewn technoleg neu brosesau. Does dim angen i’r canlyniad terfynol fod yn newydd, er enghraifft nid yr iPhone oedd y ffôn clyfar cyntaf.
  • Mae arloesi chwyldroadol yn llawer mwy anghyffredin. Mae’n cyfeirio at greu rhywbeth cwbl newydd, er enghraifft Kinetic Sand.