Beth ydy ysgogiad?

Does dim rhaid i ysgogiad fod yn sgript. Mae yna sawl man cychwyn posib ar gyfer creu gwaith gwreiddiol megis ffotograffau, propiau, cerddoriaeth neu unrhyw beth sy’n tanio dy ddychymyg.

Mae sgript yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer datblygu syniadau newydd. Mae’r llinyn storïol (plot) wedi ei greu yn barod, cymeriadau wedi eu sefydlu, a pherthnasoedd a themâu yn rhedeg drwy’r ddrama. Gall y rhain i gyd gael eu harchwilio mewn dyfnder neu o wahanol onglau i greu drama wreiddiol a chyffrous.

Rhaid dechrau o’r dechrau a darllen y ddrama ac yna ysgrifennu holl ymatebion y grŵp iddi ar bapur. Cofia nad oes ffordd gywir nac anghywir, felly rhaid trafod a chofnodi cymaint ag sy’n bosib. Does dim angen ysgrifennu mewn paragraffau nac yn or-fanwl. Pwrpas y nodiadau hyn ydy dy helpu di i feddwl yn greadigol.

Gallet ti ddefnyddio map meddwl sef diagram sy’n helpu i afael mewn syniadau. Mae map meddwl yn cael ei greu’n aml o amgylch gair unigol neu destun a gaiff ei osod yn y canol gan ychwanegu syniadau, geiriau a chysyniadau perthnasol ato. Gall categorïau gynrychioli geiriau, syniadau, tasgau neu eitemau eraill sy’n berthnasol i air allweddol neu syniad canolog.

Esiampl o fap-meddwl, gyda'r labeli 'Thema ganolog neu syniad' a 'Thema berthynol'