Surdan

'S e freumh ceàrnagach nach gabh a thoirt sìos gu àireamh raiseanail a th' ann an surd.

Mar eisimpleir, chan e surd a th' ann an \(\sqrt 4 = 2\).

Ach 's e surd a th' ann an \(\sqrt 5\).

Ma chleachdas tu àireamhair, chì thu gu bheil \(\sqrt 5 = 2.236067977...\) agus feumaidh sinn am freagairt a chruinneachadh gu beagan ionadan deicheach. Tha seo a' ciallachadh nach eil e cho mionaideach.

Ma thèid fhàgail mar \(\sqrt 5\), chan eil am freagairt air a chruinneachadh agus tha sin ga chumail mionaideach.

Seo beagan riaghailtean coitcheann airson a bhith a' sìmpleachadh abairtean sa bheil surdan.

\[\sqrt a \times \sqrt a = a\]

\[\sqrt {ab} = \sqrt a \times \sqrt b\]

\[\sqrt {\frac{a}{b}} = \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}\]

Cleachd a-nis am fiosrachadh gu h-àrd agus feuch na ceistean gu h-ìosal.

Question

Sìmplich \(\sqrt {12}\)

\[= \sqrt {4 \times 3}\]

\[= \sqrt 4 \times \sqrt 3\]

\[= 2\sqrt 3\]

Question

Sìmplich \(\sqrt {48}\)

\[= \sqrt {16} \times \sqrt 3\]

\[= 4\sqrt3\]

Question

Sìmplich \(\sqrt {\frac{{16}}{9}}\)

\[= \frac{{\sqrt {16} }}{{\sqrt 9 }}\]

\[= \frac{4}{3}\]

Question

Sìmplich \(\sqrt 8 + \sqrt {18} + \sqrt {50}\)

\[= \sqrt4 \sqrt 2 + \sqrt9 \sqrt 2 + \sqrt25 \sqrt 2\]

\[= 2\sqrt 2 + 3\sqrt 2 + 5\sqrt 2\]

\[= 10\sqrt 2\]