Eisimpleirean triantanachd

Nuair a bhios tu a' freagairt ceist triantanachd:

  1. ainmich taobhan an triantain
  2. smaoinich dè an co-mheas a chleachdas tu (SMH CDH TMD)
  3. ionadaich am fiosrachadh ceart a-steach dhan cho-mheas
  4. ath-rèitich agus obraich a-mach '\(x\)'
  5. fuasgail a' cleachdadh àireamhair agus bi cinnteach gu bheil an t-àireamhair air a sheatadh gu 'degrees'.

Eisimpleir

Lorg \(y\).

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Right-angled isosceles triangle with a 42° base angle and a base of 12cm

Freagairt

Tha fios againn air a' hypotenuse agus tha sinn a' feuchainn ri luach \(y\), an taobh dlùth, obrachadh a-mach.

Chì sinn bho SMH CDH TMD gum feum sinn an co-mheas cosine a chleachdadh

\[\cos (x^\circ ) = \frac{{\text{dlùth}}}{{\text{hypotenuse}}}\]

Agus tha seo againn \(\cos (42^\circ ) = \frac{y}{{12}}\)

Ath-rèitich le 'atharraich taobh, atharraich obrachadh'. Feumaidh sinn an '12' a ghluasad chun an taoibh eile dhen t-samhla 'co-ionann ri' gus am bi 'y' againn leis fhèin. Tha an '12' a' roinn air an taobh dheas, agus mar sin, nuair a ghluaiseas e chun an taoibh chlì, bidh e a' dol an aghaidh sin. Bidh e ag iomadachadh.

\[12 \times \cos (42^\circ ) = y\]

\[y = 8.917...\]

\[y = 8.9\,cm\,(gu\,1\,id.)\]

Cuimhnich gun seall thu d' obrachadh air fad, gu h-àraidh nuair a chleachdas tu àireamhair.

Question

Lorg y.

Thoir do fhreagairt ceart gu trì ionadan deicheach.

Right-angled scalene triangle with a 64° angle and a height of 7.5cm

Tha fios againn air an taobh dhlùth agus tha sinn a' feuchainn ris an taobh mu choinneamh obrachadh a-mach.

\[\tan(x^\circ ) = \frac{{\text{mu choinneamh}}}{{\text{dlùth}}}\]

Ag ionadachadh nan luachan \(\tan (64^\circ ) = \frac{y}{{7.5}}\)

\[7.5 \times \tan (64^\circ ) = y\]

\[y = 15.37727...\]

\[y = 15.377\,cm(gu\,3\,id.)\]