Dilyniannau rhif

Setiau o rifau sy’n dilyn patrwm neu reol yw dilyniannau rhif. Y patrwm weithiau yw adio neu dynnu rhif bob tro, neu luosi neu rannu â rhif bob tro.

Yr enw ar bob rhif mewn dilyniant yw term.

Yr enw a roddir ar ddilyniant sy’n cynyddu neu’n lleihau yn ôl yr un swm bob amser yw dilyniant llinol.

Rheolau term i derm

Mae rheol term i derm unrhyw ddilyniant yn disgrifio sut i fynd o un term i’r nesaf.

Enghraifft un

Cyfrifa beth yw’r ddau derm nesaf yn y dilyniant canlynol ac ysgrifenna’r rheol term i derm:

3, 7, 11, 15, ...

Yn gyntaf, cyfrifa’r gwahaniaeth rhwng y termau.

Dilyniant rhif gyda’r termau 3, 7, 11, 15. Y gwahaniaeth rhwng y termau yw 4

Mae’r dilyniant hwn yn mynd 4 yn fwy bob tro, felly adia 4 at y term diwethaf er mwyn canfod y term nesaf yn y dilyniant.

3, 7, 11, 15, 19, 23, ...

Er mwyn canfod y rheol term i derm, rho rif cyntaf y dilyniant ac yna disgrifia batrwm y rhifau.

Y rhif cyntaf yw 3. Y rheol term i derm yw ‘adio 4’.

Unwaith y byddi’n gwybod y term cyntaf a’r rheol term i derm, gelli ganfod yr holl dermau yn y dilyniant.

Enghraifft dau

Cyfrifa’r ddau derm nesaf yn y dilyniant canlynol ac ysgrifenna’r rheol term i derm:

-1, -0.5, 0, 0.5, ...

Y term cyntaf yw -1. Y rheol term i derm yw ‘adio 0.5’.

Dilyniant rhif gyda’r termau -1, -0.5, 0. 0.5, 1, 1.5. Y gwahaniaeth rhwng y termau yw +0.5
Question

Beth yw’r rheol term i derm a’r ddau derm nesaf yn y dilyniant hwn: 17, 14, 11, 8, ...?

Er mwyn canfod y rheol term i derm, rho’r term cyntaf ac yna’r patrwm. Y term cyntaf yw 17, a’r patrwm yw tynnu 3 bob tro, felly’r rheol term i derm yw ‘cychwyn gydag 17 a thynnu 3’.

Dau derm nesaf y dilyniant yw 5 a 2, sy’n rhoi’r dilyniant hwn:

Dilyniant rhif gyda’r termau 17, 14, 11, 8, 5, 2. Y gwahaniaeth rhwng y termau yw -3.
Question

Beth yw’r tri therm nesaf mewn dilyniant lle mae’r term cyntaf yn 1, a’r rheol term i derm yw lluosi â 2?

Rhoddir y term cyntaf fel 1. Mae pob rhif a ddaw wedyn yn ddwbl y rhif o’i flaen.

Dilyniant rhif gyda’r termau 1, 2, 4, 8. Y gwahaniaeth rhwng y termau yw lluosi â 2