Prosesau afonydd – CBAC test questions

1

Pa fath o erydiad yw grym aruthrol y tonnau’n taro yn erbyn glannau’r afon?

2

Pa fath o erydiad yw cerigos yn crafu yn erbyn llwyfan creigiog?

3

Pa un o’r rhain sy’n disgrifio trawsgludiad neidiant?

4

Pa un o’r rhain sy’n disgrifio trawsgludiad rholiant?

5

Ble mae dyddodiad yn fwyaf tebygol o ddigwydd?

6

Beth yw dalgylch afon?

7

Beth yw llednant?

8

Beth yw hydbroffil?

9

Pa rai o’r rhain sy’n nodweddiadol o’r cwrs uchaf?

10

Pa rai o’r rhain sy’n nodweddiadol o’r cwrs isaf?