Dyddodiad

Pan mae’r afon yn colli egni, mae’n gollwng unrhyw ddeunydd y mae wedi bod yn ei gludo. Dyddodiad yw’r enw am hyn.

Ffactorau sy’n arwain at ddyddodiad:

  • dŵr bas
  • ar ddiwedd taith yr afon, yn aber yr afon
  • pan mae cyfaint y dŵr yn lleihau

(Cynnwys Saesneg)

curriculum-key-fact
Mae’r gyfradd erydiad, trawsgludiad a dyddodiad yn amrywio ar hyd cwrs afon ac yn ystod y flwyddyn – nid yw byth yr un fath.
Move on to Test
next