Trawsgludiad

Mae’r afon yn codi gwaddod ac yn ei gludo i lawr yr afon mewn gwahanol ffyrdd.

Mae pedwar math o drawsgludiad:

  • Rholiant – mae cerigos mawr, trwm yn cael eu rholio ar hyd gwely’r afon. Mae hyn yn fwyaf cyffredin ger tarddiad afon, gan fod y llwyth yn fwy yma.
  • Neidiant – mae cerigos yn sboncio ar hyd gwely’r afon. Mae hyn yn fwyaf cyffredin ger y tarddiad.
  • Daliant – mae gwaddod ysgafnach yn cael ei ddal (cludo) yn y dŵr. Mae hyn yn fwyaf cyffredin ger aber yr afon.
  • Hydoddiant – cludo cemegion sydd wedi hydoddi. Mae hyn yn amrywio ar hyd yr afon gan ddibynnu a oes creigiau hydawdd o gwmpas.
Daliant yw gwaddod yn cael ei gludo yn yr afon. Rholiant yw cerigos yn rholio ar hyd gwely’r afon. Hydoddiant yw cemegion wedi eu hydoddi yn y dŵr. Neidiant yw cerigos yn sboncio ar hyd gwely’r afon.