Erydiad

Erydiad yw’r broses sy’n treulio gwely a glannau’r afon. Mae erydiad hefyd yn torri’r creigiau sy’n cael eu cludo gan yr afon yn ddarnau llai.

Mae pedwar math o erydiad:

  • Gweithred hydrolig - grym aruthrol y dŵr wrth iddo daro yn erbyn glannau’r afon yw hyn. Mae aer yn cael ei ddal yn y craciau yn y graig sy’n ffurfio glan a gwely’r afon, ac yn achosi i ddarnau o’r graig ddod yn rhydd.
  • Sgrafelliad - pan mae cerigos yn cael eu codi gan y dŵr sy’n llifo ac yn taro yn erbyn glan a gwely’r afon, gan eu treulio.
  • Athreuliad - pan mae creigiau sy’n cael eu cludo gan yr afon yn taro yn erbyn ei gilydd. Maen nhw’n torri’n ddarnau llai a mwy crwn.
  • Hydoddiant - pan mae’r dŵr yn hydoddi rhai mathau o greigiau, ee calchfaen.
Athreuliad, sgrafelliad, hydoddiant a gweithred hydrolig yw’r mathau o erydiad sy’n digwydd mewn afonydd.