Microhinsoddau

Gall ffactorau fel y dirwedd, uchder a gweithgareddau (dynol a naturiol) effeithio ar amodau hinsoddol mewn ardal. Gall hinsawdd newid dros gyfnod a rhwng gwahanol leoliadau.

O fewn rhanbarth hinsoddol, gall yr hinsawdd amrywio o le i le – ee ar ben bryn, ochr heulog bryn, ochr gysgodol bryn a gwaelod bryn. Mae’r ardaloedd hyn sydd â’u mân amrywiadau yn cael eu galw’n ficrohinsoddau.

Mae nodweddion ffisegol fel ardaloedd o ddŵr yn gallu oeri’r tir. Gall coed gysgodi’r tir, a’i wneud yn oerach. Bydd nodweddion dynol fel waliau ac adeiladau yn cysgodi rhag y gwynt, gan ei gwneud hi’n gynhesach. Gall adeiladau sy’n cael eu gwresogi hefyd ryddhau gwres (pelydru), a bydd hyn hefyd yn ei gwneud hin gynhesach na’r dirwedd o gwmpas. Oherwydd gweithgaredd dyn, mae’r tymheredd mewn microhinsawdd drefol yn uwch na thymheredd yr ardaloedd o gwmpas. Rydym yn dweud bod ardaloedd trefol yn ynysoedd gwres trefol gan fod tymereddau, dan amodau digynnwrf, ar eu huchaf yn yr ardaloedd adeiledig yng nghanol y ddinas ac yn gostwng wrth fynd i gyfeiriad y maestrefi ac allan i gefn gwlad.

Mae ardaloedd adeiledig trefol yn aml 3 i 4 gradd yn gynhesach na’r ardaloedd o’u cwmpas. Yr enw am hyn yw ynys wres drefol.
Move on to Test
next