Trosi o ganrannau i ffracsiynau a degolion

curriculum-key-fact
I drosi o ganrannau i ddegolion neu ffracsiynau, rhanna â 100.
Question

Ysgrifenna {67}\% fel rhif degol.

\frac{67}{100} = {0.67}

Question

Ysgrifenna {5}\% fel ffracsiwn.

\frac{5}{100}= \frac{1}{20}

Tabl yn dangos sut i drosi ffracsiwn neu ddegolyn i ganran
Move on to Test
next