Trosi o ffracsiynau i ganrannau

Trosa ffracsiwn i ffracsiwn ag enwadur o 100

Gelli di drosi o ffracsiynau i ganrannau drwy eu hysgrifennu’n gyntaf ag enwadur o \({100}\).

Mae \(\frac{6}{10}\) yn gywerth â \(\frac{60}{100}\), felly \(\frac{6}{10} = {60}\%\).

Mae \(\frac{1}{4}\) yn gywerth â \(\frac{25}{100}\), felly \(\frac{1}{4}= {25}\%\).

Question

Ysgrifenna \(\frac{3}{5}\) fel canran.

\(\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = {60}\%\) (Lluosi’r rhifau top a gwaelod â \({20}\).)

Trosa o ffracsiwn i rif degol, wedyn lluosa â 100

\[\frac{3}{8} = {3}\div{8} = {0.375}\]

\({0.375}\times{100}\% = {37.5}\%,\) felly \(\frac{3}{8} = {37.5}\%\)

Question

Ysgrifenna \(\frac{5}{8}\) fel canran.

\[\frac{5}{8} = {0.625}\]

\[{0.625}\times{100}\% = {62.5}\%\]