Trosi o ddegolion i ganrannau

I drosi o ddegolion i ganrannau lluosa â \({100}\).

Question

Ysgrifenna \({0.35}\) fel canran.

\[{0.35}\times{100}\% = {35}\%\]

(Ystyr \({0.35}\) ydy \(\frac{35}{100},\) felly \({0.35} = {35}\%)\)

Yn yr un modd, mae \({0.2}\) yn mynd yn \({0.2}\times{100}\% = {20}\%\), ac mae \({0.375}\) yn mynd yn \({0.375}\times{100}\% = {37.5}\%\).

Question

Ysgrifenna’r degolion canlynol fel canrannau:

a) \({0.34}\)

b) \({0.005}\)

a) \({34}\%\)

b) \({0.5}\%\)

Os na chefaist ti’r atebion cywir, cofia fod lluosi â \({100}\) yn symud pob digid ddau le i’r chwith.