Trosi o ddegolion i ganrannau

I drosi o ddegolion i ganrannau lluosa â {100}.

Question

Ysgrifenna {0.35} fel canran.

{0.35}\times{100}\% = {35}\%

(Ystyr {0.35} ydy \frac{35}{100}, felly {0.35} = {35}\%)

Yn yr un modd, mae {0.2} yn mynd yn {0.2}\times{100}\% = {20}\%, ac mae {0.375} yn mynd yn {0.375}\times{100}\% = {37.5}\%.

Question

Ysgrifenna’r degolion canlynol fel canrannau:

a) {0.34}

b) {0.005}

a) {34}\%

b) {0.5}\%

Os na chefaist ti’r atebion cywir, cofia fod lluosi â {100} yn symud pob digid ddau le i’r chwith.