Trosi ffracsiynau a degolion

Trosi o ddegolion i ffracsiynau

Ystyr \({0.38}\) ydy \({38}\) canfed, felly \({0.38} = \frac{38}{100} = \frac{19}{50}\)

Yn yr un modd, \({0.4} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}\), a \({0.125} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}\)

Question

Ysgrifenna \({0.7}\) fel ffracsiwn yn ei ffurf symlaf.

\[\frac{7}{10}\]

Trosi o ffracsiynau i ddegolion

Ystyr \(\frac{3}{10}\) ydy tri degfed, felly ysgrifenna hyn fel \({0.3}\).

Ystyr \(\frac{17}{100}\) ydy un deg saith canfed, felly ysgrifenna hyn fel \({0.17}\).

Question

Ysgrifenna \(\frac{9}{100}\) fel rhif degol.

\[\frac{9}{100} = {0.09}\]

Defnyddio cyfrifiannell

Pan nad ydy’r rhif gwaelod yn lluosrif i \({10}\), gelli di drosi ffracsiwn yn rhif degol drwy rannu’r rhif top â’r rhif gwaelod. Efallai bydd angen i ti ddefnyddio cyfrifiannell.

Er enghraifft:

\[\frac{3}{4} = {3}\div{4} = {0.75}\]

\[\frac{16}{25} = {16}\div{25} = {0.64}\]