In-imrich ann an Alba test questions

1

Carson a bha feum air taigheadas ùr ann am mòr-bhailtean Alba?

2

Cò na buidhnean in-imrichean a sheatlaig faisg air daoine bhon dùthaich fhèin?

3

Cò bhuaithe a bha Iùdhaich bhon Roinn Eòrpa an Ear a’ teiche eadar 1830 agus 1930?

4

Dè chante ri taighean le aon rùm?

5

Dè bha air cùl nan teanamantan?

6

Cò an fheadhainn dhan robh e doirbh obair fhaighinn nuair a chaidh laghan a chur an gnìomh gus smachd a chumail air obair ann am mèinnean no ann am factaraidhean?

7

Dè chante ris an luchd-obrach a chuir sìos loidhneachean rèile agus a thog drochaidean rèile?

8

Dè an seòrsa gnìomhachais san do shoirbhich Eadailtich gu mòr ann an Alba?

9

Dè an abairt a tha a’ sealltainn gun robh luchd-obrach ag obair uabhasach cruaidh agus le droch phàigheadh?

10

Cò an sgioba ball-coise a chaidh a stèidheachadh ann an Dùn Èideann dhan choimhearsnachd Chaitligeach?

11

Dè an seòrsa buidhinn a bha san Òrdugh Orains?