Safbwyntiau anghrefyddol? (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw damcaniaeth y Glec Fawr?

2

Beth yw esblygiad?

3

Pwy ddyfeisiodd ddamcaniaeth esblygiad?

4

Pa bryd y digwyddodd y Glec Fawr?

5

Beth sy’n farn lythrennol ar stori’r creu?

6

Sut y digwyddodd y Glec Fawr?

7

Am beth mae H4BW yn sefyll?

8

Beth mae Dyneiddwyr yn ei gredu am fywyd ar ôl marwolaeth?

9

Beth yw ystyr rhywogaethiaeth?

10

Ar beth mae ymagwedd sefyllfaol yn canolbwyntio?