Abairtean triantanachd

1

Dè an luach mionaideach aig \sin 75^\circ?

2

Dè an luach mionaideach aig \cos105^\circ?

3

Bhon as e ceàrn caol a th' ann an a agus gu bheil \tan a= \frac{1}{5}, dè an luach mionaideach aig \sin 2a?

4

Nuair a tha \sin (x + 2y)\cos (y - x) + \cos (x + 2y)\sin (y - x) air a shìmpleachadh, dè tha e co-ionann ris?

5

Nuair a tha \cos 7x^\circ \cos 5x^\circ  + \sin 7x^\circ \sin 5x^\circ air a shìmpleachadh, dè am freagairt a th' ann?

6

Ma tha \sin x = \frac{2}{3} agus 0 \textless x \textless \frac{\pi }{2}, obraich a-mach na luachan mionaideach aig \cos x agus \tan x.

7

Nuair a tha \cos x + \sqrt 3 \sin x anns an riochd k\sin (x + \alpha ), dè na luachan a th' aig k agus \alpha?

8

Tha an luach as motha aig 5\sin (x - 30)^\circ a' tachairt nuair a tha x co-ionann ri:

9

Dè an luach as motha aig 2 + 3\sin (x + 20)^\circ?

10

Bhon a tha k\cos \alpha  =  - 1 agus k\sin \alpha  = 1, k \textgreater 0;\,0 \le \alpha  \le 360, dè na luachan aig k agus \alpha?