Termau a mynegiadau algebraidd test questions

1

Os mai \({g}\) ydy cost mynediad un plentyn i’r sŵ, beth ydy'r gost ar gyfer \({7}\) plentyn?

2

Os mai \({g}\) ydy cost mynediad un plentyn a \({k}\) ydy cost mynediad un oedolyn i’r sŵ, beth ydy'r gost ar gyfer \({2}\) blentyn a \({3}\) oedolyn?

3

Symleiddia \({5}{a}+{2}{b}-{a}+{b}\)

4

Symleiddia \({5}{x}^{2}+{3} - {2}{x}^{2} - {4}\)

5

Symleiddia \({6}{x}^{2}+{7}-{2}{x}-{3}{x}^{2}-{5}{x}+{1}\)

6

Symleiddia \({3}{a}\times{4}{a}{b}\)

7

Symleiddia \({9}{q}^{2}\times{2}{q}^{5}\)

8

Beth ydy \({4}({7}+{2}{a})\)?

9

Beth ydy \({-x}({x}-{y})\)

10

Ehanga \(({y}+{1})({y}-{4})\)