Lluosi cromfachau

Wrth luosi mynegiadau mewn cromfachau, gwna’n siŵr fod popeth y tu mewn i’r cromfachau’n cael ei luosi â’r term (neu rif) y tu allan i’r cromfachau.

Dyma enghraifft o sut i wneud hyn:

Ehanga \(2(3x + 4)\)

Dull 1 - Blychau

Diagram rhannu pwerau

Dull 1 - Blychau

Beth ydy 2(3x + 4)?

Dull 2 - Llinellau

Dull blychau

Dull 2 - Llinellau

Beth ydy 2(3x + 4)?

curriculum-key-fact
Defnyddia’r naill ddull neu’r llall, ond cofia fod rhaid lluosi popeth y tu mewn i’r cromfachau â’r term (neu rif) y tu allan i’r cromfachau.

Cromfachau x cromfachau

Beth sy’n digwydd pan fydd gyda ni fwy nag un term neu rif y tu allan i’r cromfachau? Beth sy’n digwydd pan fydd ail set o gromfachau?

Er enghraifft, os ydyn ni am ehangu \(({a} + {b})({c} + {d})\), mae angen gwneud yn siŵr y caiff popeth yn yr ail set o gromfachau ei luosi â phopeth yn y set gyntaf.

Gallwn wneud hyn mewn dwy ffordd; defnyddio blychau neu linellau.

Dull 1 - Blychau

Dull blychau

Dull 1 - Blychau

Ehanga (a + b)(c + d)

Dull 2 - Llinellau

Dull llinellau

Dull 2 - Llinellau

Ehanga (a + b)(c + d)

curriculum-key-fact
Gelli di ddewis y naill ddull neu’r llall, blychau neu linellau, ond cofia luosi popeth. Cofia hefyd fod symbol + neu - yn perthyn i’r rhif neu’r term sy’n syth ar ei ôl.

Enghraifft

Ehanga \(({x} - {3})({x} + {2})\)

Dyma'r ddau ddull, blychau a llinellau.

Dull blychau

Dull 1 - Blychau

Ehanga (x - 3)(x + 2)

Move on to Test
next