Lluosi mynegiadau

Lluosi llythrennau

Gall mynegiadau algebraidd gael eu lluosi yn yr un ffordd â rhifau.

{a}\times{a} = {a}^{2},

{b}\times{b} = {b}^{2} ayyb.

Cofia nad ydy {2a} yr un fath ag {a}^{2}

{2a} = {2}\times{a}

{a}^{2} = {a}\times{a}

Yn gyffredinol, {a}^{m}\times{a}^{n} = {a}^{({m} + {n})}

Question

Symleiddia:

a) {a}^{2}\times{a}^{3}

b) {p}^{4}\times{p}^{2}

a) {a}^{2} = {a}\times{a} ac {a}^{3} = {a}\times{a}\times{a}, felly:

{a}^{2}\times{a}^{3}={a}\times{a}\times{a}\times{a}\times{a}={a}^{5}

b) {p}^{4}\times{p}^{2} = {p}^{({4} + {2})} = {p}^{6}

Cofia fod {x} yr un fath ag {x}^{1} wrth ddefnyddio’r rheol hon, ee {n}^{3}\times{n} = {n}^{({3} + {1})} = {n}^{4}

Lluosi rhifau a llythrennau

Lluosa’r llythrennau a’r rhifau ar wahân:

Mae {2}\times{3a} yn golygu {2}\times{3}\times{a} sef {6a}

Mae {4a}\times{5a} yn golygu {4}\times{a}\times{5}\times{a} sef {4}\times{5}\times{a}\times{a} = {20a}^{2}

Question

Symleiddia {2p}\times{3p}^{2}

{2p}\times{3p}^{2}

= {2}\times{p}\times{3}\times{p}\times{p}

= {2}\times{3}\times{p}\times{p}\times{p}

= {6p}^{3}