Casglu termau tebyg

Cofia y gelli di gyfuno unrhyw derm sy'n cynnwys yr un cyfuniadau o lythrennau drwy adio a thynnu.

Felly,

{3g} + {2k} + {5g} + {4k} - {g}

= {3g} + {5g} - {g}+ {2k} + {4k}

= {7g} + {6k}

curriculum-key-fact
Gelli di adio neu dynnu termau tebyg sydd â phwerau, ond dim ond os ydy’r pwerau yr un fath. Nid ydy x yr un fath ag x², felly does dim modd eu symleiddio os ydyn ni'n eu hadio at ei gilydd.

Enghraifft

Symleiddia:

{3x} + {5} + {x}^{2} - {2x} + {2x}^{2} - {1}

Ateb

Ad-drefna’r mynegiad fel bod y termau tebyg nesaf at ei gilydd:

{x}^{2} + {2x}^{2} + {3x} - {2x} + {5} - {1}

Ac wedyn symleiddia:

{3x}^{2} + {x} + {4}

Fel arfer byddwn yn ysgrifennu’r mynegiad â’r term {x}^{2} yn gyntaf, wedyn y term {x} ac yn olaf y term rhif.

Question

Symleiddia:

{5} + {4x}^{2} - {3} + {2x} + {x}^{2} - {4x}

I gael yr ateb, ad-drefna’r mynegiad:

{4x}^{2} + {x}^{2} + {2x} - {4x} + {5} - {3}

ac wedyn symleiddia:

{5x}^{2} - {2x} + {2}