Adio a thynnu termau tebyg

curriculum-key-fact
Termau tebyg ydy termau algebraidd sydd â’r un lythyren. Dim ond termau tebyg all gael eu symleiddio wrth eu hadio neu eu tynnu.

Felly mae {9b},~{-7b} ac {13b} yn dermau tebyg, ond mae {6t},~{5x} a {-11z} yn dermau annhebyg.

Symleiddio ydy’r enw ar gyfer adio a thynnu termau tebyg.

Mae’r teulu Morris a’r teulu Jones yn mynd i’r sw gyda’i gilydd – mae {8} plentyn a {7} oedolyn yn y grŵp. Oherwydd bod mwy na {10} ohonyn nhw, mae’r teuluoedd yn gallu manteisio ar gynnig arbennig – caiff {1} plentyn fynediad am ddim.

Fel o'r blaen gallwn ddefnyddio {g} i gynrychioli'r pris mynediad i blant, a {k} i gynrychioli'r pris mynediad i oedolion.

Y gost i’r teulu Morris = {3g} + {3k}

Y gost i’r teulu Jones = {5g} + {4k}

Cynnig = - {g}

Cyfanswm y gost = {3g} + {3k} + {5g} + {4k} - {g}

Wedi ei symleiddio = {3g} + {5g} - {g} + {3k} + {4k} = {7g} + {7k}

Arwyddion + a -

Mae term, fel rhif, yn perthyn i’r arwydd sy’n eistedd o’i flaen. Felly yn y mynegiad {2k} - {g}, mae {g} yn perthyn i’r arwydd - sy’n eistedd o’i flaen, felly mae’n - {g}; ac mae {2k} yn perthyn i’r arwydd + sy’n eistedd o’i flaen, felly mae’n + {2k}.

Cofia:

Casgla’r termau tebyg i gyd at ei gilydd, ee gelli di ailysgrifennu’r mynegiad {3g} + {2k} + {5g} + {4k} - {g} gyda phob {g} a phob {k} gyda’i gilydd: {3g} + {5g} - {g} + {2k} + {4k}

Wrth adio neu dynnu termau, cadwa bob term gyda’i arwydd + neu -.

Question

Symleiddia {4x} + {y} - {2x} + {6y}.

Ail-ysgrifenna’r mynegiad drwy roi'r termau tebyg gyda’i gilydd.

Cofia gadw'r arwyddion plws a minws gyda’r termau maen nhw’n perthyn iddyn nhw.

{4x} + {y} - {2x} + {6y}

= {4x} - {2x} + {y} + {6y}

Symleiddia hwn i gael:

{2x} + {7y}.